“Юрист ахборотномаси - Вестник юриста - Lawyer herald”

Юрист ахборотномаси - Вестник юриста - Lawyer herald” ҳуқуқий, ижтимоий, илмий-амалий журналининг 2020 йил 2 сони нашр этилди.

Ушбу сондаги нашрлар муаллифлари - Юристлар малакасини ошириш маркази  ва республикамиз турли етакчи олий таълим  ва илмий-тадқиқот муассасалари профессор-ўқитувчилари, докторантлари, мустақил изланувчилари ҳамда амалиёт ходимлари ҳисобланишади.

Илмий фаолиятда улкан зафарлар тилаймиз!

To'liq son
PDF

МАҚОЛАЛАР

Жасурбек АЗАМОВ
8-14
ҲУҚУҚНИ ҚЎЛЛАШ АМАЛИЁТИ: МУАММО ВА ЕЧИМЛАР
PDF
Худоёр МАМАТОВ
15-20
ҚОНУН ҲУЖЖАТЛАРИНИ ИЖРОЧИЛАР ВА АҲОЛИГА ЕТКАЗИШ МЕХАНИЗМЛАРИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ
PDF
Раъно ИСМАИЛОВА
21-29
АВТОМОБИЛЬ ОРҚАЛИ ХАЛҚАРО ЮК ТАШИШ ТИЗИМИДА ШАРТНОМА
PDF (Русский)
Нихолбек ГАНИЕВ
30-37
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЯ ХИЗМАТЛАРИ СОҲАСИДАГИ ШАРТНОМАЛАРНИНГ ТИЗИМИ
PDF
Дилбар ХАЙРУЛЛАЕВА
38-44
ЧЕТ ДАВЛАТЛАР СУДЛАРИ ВА АРБИТРАЖЛАРИНИНГ ҲАЛ КИЛУВ ҚАРОРЛАРИНИ ТАН ОЛИШ ВА ИЖРОГА ҚАРАТИШ ТУШУНЧАСИ ВА МОҲИЯТИ
PDF
Фарангиз ЗАЙНОБИДДИНОВА
45-52
ЎЗБЕКИСТОН ИНВЕСТИЦИЯ ҚОНУНЧИЛИГИДАГИ ИСЛОҲОТЛАР
PDF (English)
Абдумумин Юлдашов
53-59
ИНТЕЛЛЕКТУАЛ МУЛК БЎЙИЧА МИЛЛИЙ СТРАТЕГИЯЛАРНИНГ АҲАМИЯТИ ВА БУТУНЖАҲОН ИНТЕЛЛЕКТУАЛ МУЛК ТАШКИЛОТИНИНГ БУ БОРАДА ТУТГАН ЎРНИ
PDF
Дармон ЭШИМБЕТОВА , Ғайрат МАШКУРОВ
60-72
КОРПОРАТИВ НИЗОЛАР ТААЛЛУҚЛИЛИГИ МЕЗОНЛАРИНИНГ ЎЗИГА ХОС ЖИҲАТЛАРИ
PDF
Аброржон ОТАЖОНОВ , Дилшод КУШБАКОВ
73-86
АҚЛИ РАСО ВА НАРОСОЛИК ТУШУНЧАСИ ҲАМДА МЕЗОНЛАРИ, ШУНИНГДЕК УЛАРНИ ТАРТИБГА СОЛИШГА ДОИР ЖИНОЯТ ҚОНУНИ НОРМАЛАРИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ МАСАЛАЛАРИ
PDF
Шухрат АЛИЕВ , Ғуломжон ҚАРШИЕВ
87-93
ОИЛАДА ЁШЛАР ЖИНОЯТЧИЛИГИНИНГ ОЛДИНИ ОЛИШ ЙЎНАЛИШЛАРИ
PDF
Бахтиёр Ражабов , Фарходжон АБДУҚОДИРОВ
94-101
ЖИНОЯТ ПРОЦЕССИДА ИСБОТ ҚИЛИШНИНГ ИШТИРОКЧИЛАРИ
PDF
Шавкатбек ХАСАНОВ
102-109
СУД ЭКСПЕРТЛАРИНИНГ ПРОФИЛАКТИК ФАОЛИЯТИ
PDF
Лола САИДОВА
110-118
ЖАҲОН ГЕНДЕР ТАРИХИГА БИР НАЗАР ВА ЎЗБЕКИСТОНДА ГЕНДЕР СИЁСАТИНИНГ ҲУҚУҚИЙ АСОСЛАРИ
PDF
Бехзод ОЧИЛОВ
119-132
ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ СУВЕРЕНИТЕТИ ВА ХАЛҚАРО ҲУҚУҚИЙ СУБЪЕКТЛИГИНИНГ ГЕНЕЗИСИ ВА РИВОЖЛАНИШ ИСТИҚБОЛЛАРИ (НАЗАРИЙ-ТАДБИҚИЙ ТАҲЛИЛ)
PDF (Русский)
Боҳодир ИСРОИЛОВ
133-140
НОТАРИАЛ ФАОЛИЯТНИ СОЛИҚҚА ТОРТИШНИНГ ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ
PDF
Журабой ТОШҚУЛОВ , Қаҳрамон УМИДУЛЛАЕВ
141-148
ҲУДУДЛАРНИНГ ИЖТИМОИЙ-ИҚТИСОДИЙ РИВОЖЛАНИШИНИ РЕЙТИНГ БАҲОЛАШНИНГ МУҲИМ ЖИҲАТЛАРИ
PDF
Шахноза ЭРКАБАЕВА
149-154
АЙРИМ РИВОЖЛАНГАН МАМЛАКАТЛАРДА ШИРКАТЛАРНИНГ МАҚОМИ ВА ШИРКАТЛАРДА ЖАВОБГАРЛИК МАСАЛАЛАРИ
PDF (English)