“ЮРИСТ АХБОРОТНОМАСИ - ВЕСТНИК ЮРИСТА - LAWYER HERALD”

 “Юрист ахборотномаси - Вестник юриста - Lawyer herald”  ҳуқуқий, ижтимоий, илмий-амалий журналининг 2021 йил 2 сони нашр этилди.

                  Ушбу сондаги нашрлар муаллифлари - Юристлар малакасини ошириш маркази  ва республикамиз турли етакчи олий таълим  ва илмий-тадқиқот муассасалари профессор-ўқитувчилари, докторантлари, мустақил изланувчилари ҳамда амалиёт ходимлари ҳисобланишади.

                     Илмий фаолиятда улкан зафарлар тилаймиз!

To'liq son
PDF

МАҚОЛАЛАР

Гульчехра МАЛИКОВА
8-23
100 ЁШДА ҲАЁТ ЭНДИ БОШЛАНАДИ ЁКИ ЎЗБЕКИСТОНДА ЮРИДИК ТАЪЛИМНИНГ РИВОЖЛАНИШИ (1920-1928)
PDF (Русский)
Вохиджон ТОПИЛДИЕВ, Феруза ДЖАМБАКИЕВА
24-31
ВОСИТАЧИЛИК ШАРТНОМАСИНИ БУЗГАНЛИК УЧУН ФУҚАРОЛИК ҲУҚУҚИЙ ЖАВОБГАРЛИК
PDF
Зафар БАБАКУЛОВ
32-39
ТОВАР БЕЛГИСИДАН ФОЙДАЛАНИШДА ФУҚАРОЛИК-ҲУҚУҚИЙ ЖАВОБГАРЛИК МАСАЛАЛАРИ
PDF
Анвар РАХМАТОВ
40-47
СПОРТ ТАШКИЛОТЛАРИНИНГ ШАРТНОМАВИЙ МАЖБУРИЯТЛАРИ
PDF
Фарангис ХАСАНОВА
48-52
ФУҚАРОЛИК-ҲУҚУҚИЙ ЖАВОБГАРЛИК ТУШУНЧАСИ ВА БЕЛГИЛАРИ
PDF
Хабибулла МИРСОАТОВ
53-58
МЕҲНАТ ҲУҚУҚЛАРИНИ ҲИМОЯ ҚИЛИШДА ПРОКУРОР НАЗОРАТИ ИНСТИТУТИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ МАСАЛАЛАРИ
PDF
Фируза ХАМДАМОВА
59-64
ТАДБИРКОРЛИК ҚОНУНЧИЛИГИНИ КОДИФИКАЦИЯ ҚИЛИШ: ТЕНДЕНЦИЯЛАР ВА ИСТИҚБОЛЛАР
PDF (Русский)
Олимжон ИСМОИЛОВ
65-70
ЛАТЕНТ ЖИНОЯТЧИЛИК: ТУШУНЧАСИ ВА ТАСНИФИЙ ХУСУСИЯТЛАРИ
PDF
Камолиддин РАХИМОВ
71-79
ЙЎЛ ҲАРАКАТИ ХАВФСИЗЛИГИНИ ТАЪМИНЛАШНИНГ ҲУҚУҚИЙ АСОСЛАРИ
PDF
Дилрабо КАРИМОВА
80-85
РАҚАМЛИ ТЕХНОЛОГИЯЛАР РИВОЖЛАНИШИ ШАРОИТИДА СУДГА ҚАДАР ИШ ЮРИТИШ ОРГАНЛАРИ ҲАМКОРЛИГИНИНГ РИВОЖЛАНИШИ
PDF (Русский)
Ботиржон РУЗМЕТОВ
86-96
ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ЖИНОЯТ ЖАРАЁНИДА ТЕРГОВ ҲАРАКАТЛАРИ ИНСТИТУТИНИНГ ДАЛИЛИЙ ХУСУСИЯТИ ВА ВАЗИФАЛАРИ
PDF (Русский)
Машҳура БАЙБЕКОВА
97-101
ЭКСПЕРТИЗА ТАДҚИҚОТЛАРИ СИФАТИНИ ОШИРИШ БЎЙИЧА АЙРИМ ФИКРЛАР
PDF
Динара ТОШЕВА
102-109
СУД-ЭКСПЕРТИЗА ЛАБОРАТОРИЯЛАРИДА ПРОФЕССИОНАЛ ТЕСТ ТЕКШИРУВЛАРИ ВА ЛАБОРАТОРИЯЛАРАРО СОЛИШТИРМА ТЕКШИРУВЛАРНИ ЎТКАЗИШ
PDF
Дилдора УМАРХАНОВА
110-119
ЖИНОЯТ ИШЛАРИ БЎЙИЧА ХАЛҚАРО ҲАМКОРЛИК МЕХАНИЗМИНИНГ ХАЛҚАРО-ҲУҚУҚИЙ АСОСЛАРИ ТАҲЛИЛИ
PDF
Говхержан ЮЛДАШЕВА
120-128
ХОЗИРГИ ДАВРДА ФАХРИЙ КОНСУЛЛАР ИНСТИТУТИНИ ҲУҚУҚИЙ ТАРТИБГА СОЛИШНИНГ ҚИЁСИЙ ТАҲЛИЛИ ВА УНИНГ ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ
PDF (English)
Malikahon TURSUNOVA
129-135
HOZIRGI DAVRDA DIPLOMATIK XIZMATI VA DIPLOMATIK HUQUQINING MOHIYATI VA MAZMUNI
PDF
Аманлык ГУЛИМОВ
136-142
ОРОЛБУЙИ ЯШОВЧИЛАРИНИНГ ҚУЛАЙ АТРОФ-МУҲИТГА БЎЛГАН ҲУҚУҚИ
PDF (Русский)
Шухрат РАХМАНОВ
143-150
ХАЛҚАРО ТАШКИЛОТЛАРНИНГ ДАВЛАТЛАР ҚОШИДАГИ ВАКОЛАТХОНАЛАРИ ХАЛҚАРО ТАШКИЛОТЛАР ДИПЛОМАТИК ҲУҚУҚИНИНГ ИККИ ЙЎНАЛИШЛИ МАРКАЗИЙ ИНСТИТУТИ СИФАТИДА
PDF (Русский)
Лукмонжон ИСОКОВ
151-160
ОЗАРБАЙЖОН РЕСПУБЛИКАСИДА МИГРАЦИЯ СОҲАСИДАГИ ДАВЛАТ БОШҚАРУВИНИНГ ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ
PDF
Умида МАҲМУДХОДЖАЕВА
161-167
ИЧКИ ИШЛАР ОРГАНЛАРИ ТОМОНИДАН ҲАҚ ЭВАЗИГА ХИЗМАТ КЎРСАТИШ СОҲАСИДА ҲУҚУҚНИ ҚЎЛЛАШ АМАЛИЁТИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ МАСАЛАЛАРИ
PDF
Умид АМИНОВ
168-171
ҲУҚУҚИЙ ХАВФСИЗЛИКНИНГ ТУШУНЧАСИ ВА УМУМИЙ ТАЪРИФИ
PDF (Русский)
Зилола ҒАЙБУЛЛАЕВА
172-178
ИЖТИМОИЙ ТАРМОҚЛАР ОРҚАЛИ АМАЛГА ОШИРИЛАЁТГАН ХАРИДЛАР ВА ЭЛЕКТРОН ШАРТНОМАЛАРНИ ТАРТИБГА СОЛИШ
PDF
Рўзигул ХОЖИЕВА
179-184
ДАВЛАТ ХАРИДЛАРИ СОҲАСИДА ЮЗАГА КЕЛАДИГАН КОРРУПЦИЯВИЙ ҲОЛАТЛАР ВА УЛАРНИНГ ОЛДИНИ ОЛИШ МАСАЛАЛАРИ
PDF
Зафар ТОШЕВ
185-190
МУАЛЛИФЛИК ҲУҚУҚИНИ ЖИНОИЙ-ҲУҚУҚИЙ МУҲОФАЗА ҚИЛИШ МУАММОЛАРИ ВА ИСТИҚБОЛЛАРИ
PDF