PDF (Русский)

Kalit so‘zlar

муаллифлик ҳуқуқини амалга ошириш, муаллифлик шартномалари бўйича ҳақ тўлаш, муаллифлик ҳуқуқи ва турдош ҳуқуқларни жамоавий бошқариш, асарни омма олдида ижро этиш.

Abstrakt

Муаллифлик ҳуқуқини ҳимоя қилиш институтини ташкил этиш тарихи, жамоавий бошқарув ташкилотларининг ваколатлари, функциялари ва уларнинг турлари, муаллифлик ҳуқуқини жамоавий бошқариш ва вакиллик тушунчаси ўртасидаги фарқ билан боғлиқ масалалар кўриб чиқилади. Ушбу институтни такомиллаштириш билан боғлиқ айрим долзарб муаммоларга, муаллифлик ҳуқуқини ҳимоя қилишнинг халқаро стандартларига ва миллий қонунчиликнинг қиёсий ҳуқуқий таҳлилига, шунингдек, Ўзбекистон ва бошқа мамлакатлар олимларининг фикрларига эътибор қаратилган. Муаллифлик ҳуқуқини ривожлантириш учун илмий ва амалий аҳамиятга эга бўлган таклиф ва тавсиялар илгари сурилган.

PDF (Русский)

Библиографические ссылки

1.International Confederation of Societies of Authors and Composers (CISAC), As Long as There Are Authors (International Confederation of Societies of Authors and Composers, 1996), 64.

2.The biography of Firmin Ge´mier may be found online: URL: www.answers.com/topic/firming-mier

3.URL: www.cisac.org

4.The French law on authors’ rights (the civil law version of copyright) is actually known as the Code of Literary and Artistic Property, Law No. 92–597 of 1 Jul. 1992, as amended by Laws No. 94–361 of 10 May 1994, and 95–4 of 3 Jan. 1995.

5.M. Ficsor, Collective Management of Copyright and Related Rights World Intellectual Property Organization, 2002 // URL: https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_855.pdf

6.О.Окюлов. Правовой статус интеллектуальной собственности. Автореф.дис.док.юр.наук. Т.:ТГЮИ. 2000 г.

7.Тошев Б. Законодательные основы и формы защиты авторских прав в Республики Узбекистан. Автореф.дис.канд.юр.наук. – Т.:1999.

8.Закон Республики Узбекистан «Об авторских и смежных правах». №ЗРУ-42 20.07.2006 // URL: https://lex.uz/docs/1023494