“ЮРИСТ АХБОРОТНОМАСИ - ВЕСТНИК ЮРИСТА - LAWYER HERALD”

Юрист ахборотномаси - Вестник юриста - Lawyer herald”  ҳуқуқий, ижтимоий, илмий-амалий журналининг 2021 йил 5 сони нашр этилди.

                  Ушбу сондаги нашрлар муаллифлари - Юристлар малакасини ошириш маркази  ва республикамиз турли етакчи олий таълим  ва илмий-тадқиқот муассасалари профессор-ўқитувчилари, докторантлари, мустақил изланувчилари ҳамда амалиёт ходимлари ҳисобланишади.

                     Илмий фаолиятда улкан зафарлар тилаймиз!

To'liq son
№5-2021

МАҚОЛАЛАР

Абдумухтор РАХМАНОВ
8-14
МАРКАЗИЙ ОСИЁДА ИСЛОМ МОЛИЯ ҲУҚУҚИ: ТАРИХИ ВА БУГУНГИ КУН
PDF
Шахноза ЭРКАБАЕВА
15-23
ЧЕКЛАНГАН ШЕРИКЧИЛИКНИНГ (LIMITED PARTNERSHIP) АНАЛОГИ ХИСОБЛАНГАН ТАШКИЛИЙ-ҲУҚУҚИЙ ШАКЛЛАРНИНГ ТУРЛАРИ
PDF (Русский)
Мухаммад ТОШОВ
24-31
КОРХОНА ТУГАТИЛГАНЛИГИ АСОСИГА КЎРА МЕҲНАТ ШАРТНОМАСИНИ БЕКОР ҚИЛИШНИНГ АЙРИМ МАСАЛАЛАРИ
PDF
Элбекжон ТУРГУНБОЕВ
32-38
ЖАЗОДАН ОЗОД ҚИЛИШНИ БЕЛГИЛОВЧИ ЖИНОЯТ ҚОНУНИ НОРМАЛАРИНИНГ РИВОЖЛАНИШ ТАРИХИ
PDF
Мирислом ХАЙДАРОВ
39-46
ЖИНОЯТ ҚОНУНЧИЛИГИДА ОЗОДЛИКНИ ЧЕКЛАШ ЖАЗОСИ ВУЖУДГА КЕЛИШИНИНГ РЕТРОСПЕКТИВ ТАҲЛИЛИ
PDF
Фарходжон АБДУҚОДИРОВ
47-53
ЖИНОЯТ МОТИВИ ВА МАҚСАДИНИНГ ТАЛОНЧИЛИКНИ КВАЛИФИКАЦИЯ ҚИЛИШДАГИ АҲАМИЯТИ
PDF
Анора ДЖУРАЕВА
54-60
ВОЯГА ЕТМАГАНЛАР ЎРТАСИДА ҲУҚУҚБУЗАРЛИКЛАРНИНГ ОЛДИНИ ОЛИШНИНГ ЗАМОНАВИЙ КОНЦЕПЦИЯЛАРИ
PDF (Русский)
Насиба НОРОВА
61-68
JINOYAT PROTSESSIDA VOYAGA ETMAGANLARNING MANFAATLARINI TA'MINLOVCHI ISHTIROKCHI SIFATIDA PEDAGOGIK VA PSIXOLOGNING PROTSESSUAL HOLATI
PDF (Русский)
Тўлқин САМАТОВ
69-75
НОДАВЛАТ СУД ЭКСПЕРТИЗАСИ ҚОНУН ҲИМОЯСИДА ОЛДИНГИ САФДА
PDF
Шавкатбек ХАСАНОВ
75-82
ЭКСПЕРТИЗА ЙЎЛИ БИЛАН ОЛИНГАН ДАЛИЛЛАРНИНГ ИШОНЧЛИЛИГИНИ ТАЪМИНЛАШ
PDF
Ҳайдарали ЮНУСОВ
83-95
САРАХСИЙНИНГ ХАЛҚАРО-ҲУҚУҚИЙ ҚАРАШЛАРИ ЁҲУД ЎЗБЕКИСТОН – ХАЛҚАРО ҲУҚУҚ ВАТАНИ
PDF
Асқар ҒАФУРОВ
96-101
ИНСОН ҲУҚУҚ ВА ЭРКИНЛИКЛАРИНИ ТАЪМИНЛАШНИНГ КОНСТИТУЦИЯВИЙ-ҲУҚУҚУҚИЙ КАФОЛАТЛАРИ
PDF
Роза АЗХОДЖАЕВА
102-109
XALQARO HUQUQDA SALOMATLIKNI MUHOFAZA QILISH VA ULARNI O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA TA’MINLASH HUQUQINING ZAMONAVIY TUSHUNCHALARI
PDF (Русский)
Робия АРСЛОНОВА
110-117
ЎЗБЕКИСТОНДА ИНСОН ҲУҚУҚЛАРИ СОҲАСИДАГИ ТАЪЛИМНИНГ ЮТУҚЛАРИ ВА УСТУВОР ЙЎНАЛИШЛАРИ
PDF (English)
Нодирахон ПУЛАТОВА
118-127
ИНСОН ҲУҚУҚЛАРИНИ ҲИМОЯ ҚИЛИШДА ЭЛЕКТРОН ОДИЛ СУДЛОВ ВА СУД ҲУЖЖАТЛАРИ
PDF
Синдор ҲАМРОҚУЛОВ
127-131
ЖИСМОНИЙ ВА ЮРИДИК ШАХСЛАРНИНГ МУРОЖААТЛАРИ БИЛАН ИШЛОВЧИ ХОДИМЛАР МАЛАКАСИНИ ОШИРИШНИНГ АҲАМИЯТИ
PDF