PDF

Kalit so‘zlar

синов муддати, меҳнат лагерлари, жазодан озод қилишнинг формал ва моддий асослари, алоҳида тоифадаги маҳкумлар, интизом батальони, намунали хулқ-атвор, меҳнатга ҳалол муносабатда бўлиш.

Abstrakt

Мазкур мақолада муаллиф жазодан озод қилишни белгиловчи жиноят қонуни нормаларининг ривожланиш тарихи, унга оид мулоҳазалар, мазкур институт юзасидан баҳс-мунозараларни, уни қўллаш билан боғлиқ у ёки бу муаммоларга нисбатан нуқтаи назарларни жиноят қонуни нормалари тараққий этиши билан боғлаб келтирган.

PDF

Библиографические ссылки

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдаги ПФ–4947-сон “Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида”ги Фармони. Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами, 2017 й., 6-сон, 70-модда.

2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 14 майдаги

ПҚ–3723-сонли “Жиноят ва жиноят-процессуал қонунчилиги тизимини тубдан такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги Қарори. Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 15.05.2018 й., 07/18/3723/1225-сон, 01.10.2018 й., 06/18/5547/1975-сон.

3. Rustambayev M.X. O‘zbekiston Respublikasi jinoyat huquqi kursi. Tom 2. Jazo haqida ta’limot. Darslik. 2-nashr, to‘ldirilgan va qayta ishlangan – T.:O‘zbekiston Respublikasi Milliy gvardiyasi Harbiy-texnik instituti, 2018. Б. 197.

4. Жиноят ҳуқуқи. Умумий қисм: Дарслик. (Тўлдирилган ва қайта ишланган иккинчи нашри/Р.Кабулов, А.Отажонов ва бошқ.; Масъул муҳаррир Ш.Т.Икрамов. – Т.: Ўзб. Респ. ИИВ Акад., 2012. Б.398.

5. Постановление ВЦИК и СНК СССР от 15 нояб. 1934 // СЗ СССР, 1934. – № 40.

6. Перлов И. Д. Исполнение приговора. – М., 1963. – С. 100.

7. Уголовно-исполнительное право: Учебник. – М., 1997. – С. 184

8. Ведомости Верховного Совета СССР. – 1962. – № 14.

9. Ботиров Ғ.К. Ўзбекистон Республикаси Жиноят қонунчилигини либераллаштиришнинг асоси сифатида инсонпарварлик принципининг амалга оширилиши: 12.00.08- Жиноят ҳуқуқи ва криминология; жиноят-ижроия ҳуқуқи йўналиши бўйича ю.ф.н. илмий дар. олиш учун ёзилган диссертация. –Тошкент: 2006, -Б.54.

10. Нарбутаев Э.Х. Об основных принципиальных положениях, реализуемых в ходе судебно – правовой реформы // Давлат ва ҳуқуқ. 2003. №2(14). -С. 44-45.