PDF

Kalit so‘zlar

prokuror tekshiruvi, tekshiruv o‘tkazish asoslari, qonunlar ijrosi, murojaat, profilaktika, huquqbuzarlik, strategiya.

Abstrakt

Ushbu maqolada qonunlar ijrosi ustidan prokuror tekshruvlari, ularning o‘ziga xos jihatlari hamda ushbu tekshiruvlarni o‘tkazish asoslari, prokuror nazorati hujjatlariga javob berish va ularninag natijalari haqida so‘z borgan.       O‘tkazilgan prokuror tekshiruvlariga doir rasmiy statistik ma’lumotlar keltirib o‘tilgan. Yangi O‘zbekistonning Taraqqiyot strategiyasida ilgari surilgan prokuratura organlari faoliyati borasidagi istiqbolda ko‘zda tutilgan vazifalar yoritilgan. Qonunlar ijrosi ustidan prokuror tekshruvlarini o‘tkazish asoslari hamda ahamiyati qiyosiy-huquqiy tahlil qilingan. Tekshiruv asoslari: tarmoq ish rejalari, rahbariyat ko‘rsatmalari, hay’at qarorlari, jismoniy yuridik shaxslarning murojaatlari, ommaviy axborot vositalari xabarlari, qonunbuzilishi haqidagi ma’lumotlar tahliliy o‘rganilgan. Bir qator xorijiy davlatlarning tajribasi milliy qonunchiligimiz bilan qiyosiy tahlil qilingan hamda takliflar ilgari surilgan.

PDF

Библиографические ссылки

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi PF-60-sonli “2022 – 2026 yillarga mo‘ljallangan Yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasi” to‘g‘risidagi Farmoni // URL: https://lex.uz/ru/docs/-5841063;

2. Fayziyev. J. Qonun hujjatlari ijrosi prokuratura organlarining doimiy nazoratida. Huquq va burch. 2014-y.11-son;

3. O‘zbekiston Respublikasi Bosh prokurori Nig‘matilla Yo‘ldoshevning prokuratura organlari tomonidan 2020-yilda amalga oshirilgan ishlar bo‘yicha Oliy Majlis Senati 14-yalpi majlisidagi hisobotidan. 2021-yil, 23-aprel // URL: https://prokuratura.uz;

4. Белоусова Д.С. Дальнейшая процессуализация прокурорской проверки: блажь или необходимость? 2019.

5. Качалов В.И., Качалов О.И. Прокурорский надзор в Российской Федерaции. М.: Норма, 200 l.

6. O‘zbekiston Respublikasining 2001-yil 29-avgustdagi “Prokuratura to‘g‘risida”gi (yangi tahrirda) Qonuni // URL: https://lex.uz/ru/docs/-106197;

7. O‘zbekiston Respublikasining 2017-yil 11-sentyabrda qabul qilingan “Jismoniy va yuridik shaxslarning murojaatlari to‘g‘risida”gi O‘RQ-445-sonli Qonuni // URL: https://lex.uz/docs/-3336169;

8. Rossiya Federatsiyasining 1992-yil 17-yanvardagi “Prokuratura idoralari to‘g‘risida”gi Qonuni // URL: https://www.wto.org/english/thewto_e/acc_e/rus_e/wtaccrus58_leg_83.pdf;