“ЮРИСТ АХБОРОТНОМАСИ - ВЕСТНИК ЮРИСТА - LAWYER HERALD”

    “Юрист ахборотномаси - Вестник юриста - Lawyer herald”  ҳуқуқий, ижтимоий, илмий-амалий журналининг 2023 йил 3 сони нашр этилди.

           Ушбу сондаги нашрлар муаллифлари - Юристлар малакасини ошириш маркази  ва республикамиз турли етакчи олий таълим  ва илмий-тадқиқот муассасалари профессор-ўқитувчилари, докторантлари, мустақил изланувчилари ҳамда амалиёт ходимлари ҳисобланишади.

                     Илмий фаолиятда улкан зафарлар тилаймиз!

To'liq son
PDF

МАҚОЛАЛАР

Бахшилло ХОДЖАЕВ
8-12
ҲУҚУҚ УСТУВОРЛИГИ ИНДЕКСИДА ЎЗБЕКИСТОННИНГ ЎРНИНИ ЯХШИЛАШ МАСАЛАЛАРИ
PDF
Акмал СОДИКОВ
13-19
НОРМА ИЖОДКОРЛИГИ ЖАРАЁНИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШНИНГ ИСТИҚБОЛЛИ ЙЎНАЛИШЛАРИ
PDF
Қаҳрамон УМИДУЛЛАЕВ
20-26
ИЖРО ЭТУВЧИ ҲОКИМИЯТ ОРГАНЛАРИ ФАОЛИЯТИНИ БАҲОЛАШ БОРАСИДАГИ КАМЧИЛИКЛАР ТАҲЛИЛИ
PDF
Омонбой ОКЮЛОВ , Жахонгир ЮЛДАШЕВ
27-38
ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИДА ХУСУСИЙ МУЛК ҲУҚУҚИНИ ҲИМОЯ ҚИЛИШ БОРАСИДА АМАЛГА ОШИРИЛГАН САМАРАЛИ ИСЛОҲОТЛАР (ҚОНУНЧИЛИК ТАҲЛИЛИ ВА МАВЖУД МУАММОЛАР)
PDF
Шохрухбек ТИЛЛАБОЕВ
39-43
ОНЛАЙН ПЛАТФОРМАЛАРДА МУАЛЛИФЛИК ҲУҚУҚИНИНГ БУЗИЛИШИ ХУСУСИЯТЛАРИ
PDF (Русский)
Бекзод ЭРКИНОВ
44-48
АҚШ ВА БОШҚА МАМЛАКАТЛАРДА ФРАНЧАЙЗИНГ ШАРТНОМАСИНИ (КОМПЛЕКС БИЗНЕС ЛИЦЕНЗИЯСИ) ТАРТИБГА СОЛИШ ТАРТИБИ
PDF (English)
Азизхон УМАРХОНОВ
49-55
РИВОЖЛАНГАН ХОРИЖ ДАВЛАТЛАРИ ЖИНОЯТ ПРОЦЕССИ ИШТИРОКЧИЛАРИНИНГ ХАВФСИЗЛИГИНИ ТАЪМИНЛАШ БЎЙИЧА ТАЖРИБАСИ
PDF
Лазизжон БАРАКАЕВ
56-62
ТАФТИШ ТАЙИНЛАШ ВА ЎТКАЗИШНИНГ ПРОЦЕССУАЛ ТАРТИБИ ВА УНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ МАСАЛАЛАРИ
PDF
Алишер ИМОМНАЗАРОВ
63-77
КЎЗДАН КЕЧИРИШ ТЕРГОВ ҲАРАКАТИНИ ЎТКАЗИШНИНГ ПРОЦЕССУАЛ ЖИҲАТЛАРИ
PDF
Журабек РАСУЛОВ
78-87
ХАЛҚАРО ҲУҚУҚ ДОКТРИНАСИДА ЭРКИН ҲАРАКАТЛАНИШ ҲУҚУҚИ ВА ДАВЛАТ СУВЕРЕНИТЕТИ МАСАЛАЛАРИ
PDF
Шухрат РАХМАНОВ
88-94
ХАЛҚАРО ТАШКИЛОТЛАР ХОДИМЛАРИ ХАВФСИЗЛИГИНИ ШАРТНОМА МАНБАЛАРИНИ ҚИСЁСИЙ-ҲУҚУҚИЙ ТАҲЛИЛИ
PDF (Русский)
Ҳайдарали ЮНУСОВ
95-101
МУРОЖААТ ҚИЛИШ ҲУҚУҚИНИНГ КОНСТИТУЦИЯВИЙ ВА ХАЛҚАРО-ҲУҚУҚИЙ АСОСЛАРИ
PDF
Махмуд МАХАМАТОВ
102-108
ХОДИМЛАР ВА ИШ БЕРУВЧИЛАР ВАКИЛЛИГИНИ ХАЛҚАРО ВА МИЛЛИЙ ДАРАЖАДА ТАРТИБГА СОЛИНИШИ
PDF
Олим САИДОВ
109-114
ЖАЗО ЎТАШНИ ДАВОМ ЭТТИРИШ УЧУН ФУҚАРОСИ БЎЛГАН ДАВЛАТГА МАҲКУМЛАРНИ ТОПШИРИШНИ РАД ЭТИШНИНГ ТАШКИЛИЙ-ҲУҚУҚИЙ ЖИҲАТЛАРИ
PDF
Феруза МИРУКТАМОВА
115-121
АХБОРОТ АСРИДА БОЛА ҲУҚУҚЛАРИ ВА ХАВФСИЗЛИГИНИ ТАЪМИНЛАШНИНГ ҲУҚУҚИЙ МАСАЛАЛАРИ
PDF
Daler VALIJONOV
122-128
KORRUPSIYAGA QARSHI KURASHISHDA XALQARO HAMKORLIKNING AYRIM MASALALARI
PDF
Sarbinaz RASBERGENOVA
129-136
XALQARO EKOLOGIYA HUQUQI NORMALARINI MILLIY HUQUQ TIZIMAGA TATBIQ ETILISHI
PDF (Русский)
Одилжон СУЛАЙМАНОВ
137-144
ЎЗБЕКИСТОНДА ИНСОННИНГ ҲУҚУҚ ВА ЭРКИНЛИКЛАРИНИ ТАЪМИНЛАШ ДАВЛАТНИНГ ОЛИЙ МАҚСАДИДИР
PDF
АБДУМУХТОР РАХМАНОВ
145-151
ИСЛОМ ҲУҚУҚИДА ИНСОН ХУҚУҚЛАРИ ВА ШАХС МАҚОМИ
PDF (Русский)