ЮРИСТ АХБОРОТНОМАСИ - ВЕСТНИК ЮРИСТА - LAWYER HERALD

Юрист ахборотномаси - Вестник юриста - Lawyer herald” ҳуқуқий, ижтимоий, илмий-амалий журналининг янги 2020 йил 1 сони нашр этилди.

Ушбу сондаги нашрлар муаллифлари - Юристлар малакасини ошириш маркази  ва республикамиз турли етакчи олий таълим  ва илмий-тадқиқот муассасалари профессор-ўқитувчилари, докторантлари, мустақил изланувчилари ҳамда амалиёт ходимлари ҳисобланишади.

Илмий фаолиятда улкан зафарлар тилаймиз!

To'liq son
PDF

МАҚОЛАЛАР

Хожимурод ОДИЛҚОРИЕВ
9-18
ТОЖДОР ВИРУС ПАНДЕМИЯСИ ШАРОИТИДА ДАВЛАТ ВА ҲУҚУҚ ФУНКЦИЯЛАРИНИНГ НАМОЁН БЎЛИШ ХУСУСИЯТЛАРИ
PDF
Баходир ИСМАИЛОВ
19-25
ДАВЛАТ БОШҚАРУВИ САМАРАДОРЛИГИНИ ЯХШИЛАШДА ХАЛҚАРО РЕЙТИНГ ВА БАҲОЛАШ ТИЗИМЛАРНИНГ РОЛИ
PDF (Русский)
Джахонгир ЮЛДАШЕВ
26-31
«ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИНИНГ ФУҚАРОЛИГИ ТЎҒРИСИДА»ГИ ҚОНУННИНГ ЎЗБЕКИСТОН ФУҚАРОЛИГИНИ ОЛИШ АСОСЛАРИ ВА ШАРТЛАРИНИ БЕЛГИЛОВЧИ АЙРИМ НОРМАЛАРИ ТАҲЛИЛИ
PDF
Баҳодир ҲАМРОҚУЛОВ
32-38
ИТАЛИЯ ВА БЕЛЬГИЯДА МАЪНАВИЙ ЗИЁННИ ҚОПЛАШ ҚОНУНЧИЛИГИ ВА СУД АМАЛИЁТИ
PDF
Бехзод ОЧИЛОВ
39-48
ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ИҚТИСОДИЁТИНИНГ ҚАЗИБ ОЛУВЧИ ТАРМОҚЛАРИГА ИНВЕСТИЦИЯЛАРНИ ЖАЛБ ЭТИШНИНГ САМАРАЛИ ШАРТНОМАВИЙ ШАКЛЛАРИ
PDF (Русский)
Мақсудбек САИДОВ
49-56
КОРПОРАТИВ НИЗОЛАР БЎЙИЧА ИШНИ СУД МУҲОКАМАСИГА ТАЙЁРЛАШНИНГ АЙРИМ МАСАЛАЛАРИ
PDF
Аброржон ОТАЖОНОВ
57-67
ИЧКИ ИШЛАР ОРГАНЛАРИ ФАОЛИЯТИ УСТИДАН ЖАМОАТЧИЛИК НАЗОРАТИНИ АМАЛГА ОШИРИШНИНГ ОБЪЕКТИ ВА СУБЪЕКТЛАРИ
PDF
Абдулазиз РАСУЛЕВ
68-72
КИБЕРЖИНОЯТЧИЛИККА ҚАРШИ КУРАШИШ: КАДРЛАР ТАЙЁРЛАШНИНГ ЗАМОНАВИЙ ЁНДАШУВЛАРИ
PDF (Русский)
Максуд КАЛАНДАРОВ
73-81
ЎҚОТАР ҚУРОЛ, ЎҚ-ДОРИЛАР, ПОРТЛОВЧИ МОДДАЛАР ЁКИ ПОРТЛАТИШ ҚУРИЛМАЛАРИНИ ҒАЙРИҚОНУНИЙ МУОМАЛАСИ УЧУН ЖИНОИЙ ЖАВОБГАРЛИКНИНГ ҲОЗИРГИ ҲОЛАТИ
PDF
Дилдора ТАДЖИБАЕВА
82-94
ПЕНИТЕНЦИАР МУАССАСАЛАР МАҲКУМЛАР ЖИНОЯТЧИЛИГИ ПРОФИЛАКТИКАСИНИ ТАККОМИЛЛАШТИРИШГА ОИД АМАЛИЁТДА УЧРАЁТГАН МУАММОЛАР
PDF
Жасур НЕЪМАТОВ, Феруза СИДИКОВА
95-103
ЖИНОИЙ ИШЛАР БЎЙИЧА СУД ЖАРАЁНИДА СЎРОҚ ҚИЛИШ УСЛУБИЯТИНИНГ МАҚСАДИ ВА ХУСУСИЯТЛАРИ
PDF (English)
Беҳзод МУМИНОВ
104-110
ЖИНОЯТ ПРОЦЕССИДА ИШНИ СУДГА ҚАДАР ЮРИТИШ УСТИДАН СУД НАЗОРАТИНИНГ ХАЛҚАРО ТАЖРИБАСИ
PDF
Шухрат Рахманов
111-120
СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ ПРИВИЛЕГИЙ И ИММУНИТЕТОВ: НА ПРИМЕРЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВ ГОСУДАРСТВ ПРИ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
PDF (Русский)
Фаррух КАЮМОВ
121-125
ХАЛҚАРО СПОРТ ФАОЛИЯТИНИНГҲУҚУҚИЙ ТАРТИБГА СОЛИНИШИ
PDF (Русский)
Валишер ДАВЛЯТОВ
126-133
АДВОКАТЛИК ТУЗИЛМАЛАРИНИНГ ШАКЛИ СИФАТИДА АДВОКАТЛАР ҲАЙЪАТИ ВА АДВОКАТЛИК ФИРМАСИ ҲУҚУҚИЙ МАҚОМИНИНГ ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ
PDF
Моҳинур БАҲРАМОВА
134-139
БАА ДА АРБИТРАЖ ВА СУД ТИЗИМИ: АРБИТРАЖНИНГ СУД МУҲОКАМАСИДАН УСТУНЛИГИ ЖИҲАТЛАРИ
PDF (English)