PDF

Kalit so‘zlar

korporativ ijtimoiy va ekologik mas’uliyat, barqaror rivojlanish, huquqiy mexanizm, lozim darajadagi ehtiyotkorlik, hisobdorlik, jamoat manfaatlari uchun sudga da’vo kiritish, “yashil” xaridlar va investitsiyalar.

Abstrakt

Maqolada korporativ ijtimoiy va ekologik mas’uliyat (KIEM) tushunchasi, huquqiy tabiati va qo‘llash mexanizmlari o‘rganilgan. Milliy qonunchilikda KIEM tamoyillari bevosita belgilanmaganligi, ushbu institutdan korporativ sektorning xabardorligi pastligi, qonunchilikda va korporativ sektor faoliyatini o‘zini-o‘zi tartibga soluvchi hujjatlarda mazkur tamoyillar va ularni amalga oshirishni rag‘batlantirishga qaratilgan mexanizmlar belgilanmaganligi ko‘rsatilgan. Iqlim oʻzgarishi va atrof-muhit ifloslanishi ta’sirini yumshatish va barqaror rivojlanish uchun yechim sifatida korporativ sektorning ekologik mas’uliyatini oshirish tamoyillarini milliy qonunchilikda va o‘zini-o‘zi tartibga soluvchi hujjatlarda joriy etish taklif qilingan. Ekologik mas’uliyatni keng joriy etish boʻyicha lozim darajadagi ehtiyotkorlik va hisobdorlik, jamoat manfaatlari uchun sudga da’vo kiritish, “yashil” xaridlar hamda mas’uliyatli biznesni rag‘batlantirish tizimini yo‘lga qo‘yish bo‘yicha mexanizmlar taklif etilgan.

PDF

Библиографические ссылки

1. World Air Quality Report 2021, IQAir. 2021 // URL: https://www.iqair.com/us/uzbekistan.

2. Health, Environment and Climate Change: Report by the Director-General. A71/10. World Health Organization. 2018 // URL: https://apps.who.int/iris/handle/10665/276332.

3. “World Health Organization Releases New Global Air Pollution Data.” Climate & Clean Air Coalition. accessed January 15, 2022 // URL: https://www.ccacoalition.org/en/news/world-health-organization-releases-new-global-air-pollution-data.

4. A renewed EU strategy 2011-14 for Corporate Social Responsibility, [2011] COM(2011) 681 // URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:52011DC0681&from=EN.

5. UNIDO, “What Is CSR?” accessed April 25, 2022. // URL: https://www.unido.org/our-focus/advancing-economic-competitiveness/competitive-trade-capacities-and-corporate-responsibility/corporate-social-responsibility-market-integration/what-csr.

6. Qozogʻiston Respublikasining Tadbirkorlik kodeksi, 2015, Qozogʻiston Respublikasining normativ huquqiy hujjatlar “Adilet” Huquqiy axborot tizimi.

7. Mia Mahmudur Rahim, Legal Regulation of Corporate Social Responsibility. CSR, Sustainability, Ethics & Governance. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg. 2013 // URL: http://link.springer.com/10.1007/978-3-642-40400-9.

8. Toyota Motor Corporation, Integrated report 2021, Sustainability Data Book 2022 // URL: https://global.toyota/pages/global_toyota/sustainability/report/sdb/sdb22_en.pdf

9. Directive 2014/95/EU of the European Parliament and of the Council of 22 October 2014 amending Directive 2013/34/EU as regards disclosure of non-financial and diversity information by certain large undertakings and groups, 32014L0095, European Parliament, Council of the European Union (2014) // URL: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32014L0095.

10. Corporate sustainability reporting, European Commission // URL: https://finance.ec.europa.eu/capital-markets-union-and-financial-markets/company-reporting-and-auditing/company-reporting/corporate-sustainability-reporting_en.

11. Wang, Mengxin, Gaoke Liao, and Yanling Li. “The Relationship between Environmental Regulation, Pollution and Corporate Environmental Responsibility.” International Journal of Environmental Research and Public Health 18, no. 15 (2021): 1–13 // URL: https://www.mdpi.com/1660-4601/18/15/8018.

12. Threlfall, Richard, Adrian King, Jennifer Shulman, and Wim Bartels. The Time Has Come: The KPMG Survey of Sustainability Reporting 2020. KPMG, 2021 // URL: https://home.kpmg/xx/en/home/insights/2020/11/the-time-has-come-survey-of-sustainability-reporting.html.

13. Mathieu Pollet, EU corporate due diligence law to learn from the French example, 2022 // URL: https://www.euractiv.com/section/economy-jobs/news/eu-corporate-due-diligence-law-to-learn-from-the-french-example/.

14. Li-Wen Lin, “Mandatory Corporate Social Responsibility Legislation around the World: Emergent Varieties and National Experiences,” University of Pennsylvania Journal of Business Law 23, no. 2 (January 1, 2021): 431.

15. Dhammika Dharmapala and Vikramaditya Khanna, “The Impact of Mandated Corporate Social Responsibility: Evidence from India’s Companies Act of 2013,” International Review of Law and Economics 56 (2018): 93 // URL: https://doi.org/10.1016/j.irle.2018.09.001.

16. O‘zbekiston Respublikasining 09.12.1992 yildagi “Tabiatni muhofaza qilish to‘g‘risida”gi 754-XII-son Qonuni // URL: http://lex.uz/uz/docs/-107115.

17. O‘zbekiston Respublikasining 22.04.2021 yildagi “Davlat xaridlari to‘g‘risida”gi O‘RQ-684-son Qonuni // URL: http://lex.uz/uz/docs/-5382974.

18. Korporativ boshqaruv kodeksi, 2016 // URL: https://davaktiv.uz/oz/menu/kodeks-korporativnogo-upravlenija.

19. Biznes yuritish etikasi kodeksi, 2018 // URL: https://chamber.uz/uzk/news/2802.

20. “Toshkent” respublika fond birjasining “Birja kotirovkalash varag‘i to‘gʻrisida”gi nizom, 2020 // URL: https://www.uzse.uz/legislations/342.

21. UZBAT AJ QK, Ta'minotchining axloq kodeksi, 2022 // URL: https://bat.uz/uz/kompaniya-haqida/bizning-biznes-hamkorlarimiz-uchun/taminotchining-axloq-kodeksi/.

22. “Silverleafe” MChJ qoʻshma korxonasi, Odob-axloq qoidalari, 2022 // URL: https://silverleafe.uz/uz/code-of-conduct/.